อบรมหลักสูตร ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


PANTIPA

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ