โครงการ ฝึกอบรมเทคนิคการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc Welding, MIG : MAG) วันที่ 6 ธันวาคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


PANTIPA

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ