กิจกรรมการจัดค่ายเตรียมความพร้อม (boot camp) ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากลไกการบ่มเพาะผู้เรียนทักษะชั้นสูงด้านอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางภายใต้ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL)”

ติชม

สร้างโดย :


PANTIPA

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ