โครงการพี่สอนน้อง เข้าศึกษางานวิชาการจากครูรุ่นพี่แผนกวิชาช่างกลโรงงานในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ติชม

สร้างโดย :


pocharapol

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง