เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดโครงการอบรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society Management System) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางศึกษา และคณะครู ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการระบบการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ณ แผนกช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


Finance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ