อบรมการทำเว็บ KM ของแผนกวิชาและหน่วยงาน ให้กับครูและเจ้าหน้าที่งานต่างๆ ในวันที่ 16 กพ 66 เวลา 13.30-15.30 น ณ ห้อง 302 อาคารแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้ รองอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายแผ่นงานและความร่วมมือ ได้จัดอบรมการทำเว็บ KM ของแผนกวิชาและหน่วยงาน ให้กับครูและเจ้าหน้าที่งานต่างๆ ในวันที่ 16 กพ 66 เวลา 13.30-15.30 น ณ ห้อง 302 อาคารแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์

ติชม

สร้างโดย :


account62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี