ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โทรศัพท์ 038-485202-3 ต่อ 136

โทรสาร 038-485205

Email : dvtchontech@gmail.com

กิจกรรม

ประกาศงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี