เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม AI อาชีวะ

 

           สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC), สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก, วิทยาลัยเทคนิคระยอง และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดฝึกอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Artificial Intelligence Technology)” เพื่อยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ในเขต EEC พัฒนาทักษะให้เป็น “AI อาชีวะ” อย่างมืออาชีพ ผ่านการเรียนรู้อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 5 วันเต็ม พร้อมด้วยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง และลงสนามจริงกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศไทย นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ