- เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ AI อาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี(คลิก!!) 

*****(เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565)