ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของครูอาชีวศึกษา

เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของครูอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2565 ณ บริษัท เอสแอนด์เค โรโบติก โซลูชั่น จำกัด

เลขที่ 25/68 หมู่ 1 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NUI

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เมคคาทรอนิกส์