การลงทะเบียนและตรวจสภาพของนักเรียน นักศึกษา ทั้งเก่าและใหม่ ที่เริ่มระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนนักเรียน นักศึกษา คนใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวันนัดของทางวิทยาลัยฯ ก็ขอให้ติดตามสอบถามและฟังประกาศจากทางงานประชาสัมพันธ์ว่าทางงานต่างๆจะทำการนัดอีกครั้งเมื่อไหร่ขอให้นักเรียน นักศึกษา คอยใส่ใจและอย่าปล่อยปละละเลย วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก็จะเป็นวันเปิดเรียนวันแรกขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งใจและกายเพื่อมาศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่นะคะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีขอต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนคะ

การลงทะเบียนและตรวจสภาพของนักเรียน นักศึกษา ทั้งเก่าและใหม่ ที่เริ่มระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนนักเรียน นักศึกษา คนใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวันนัดของทางวิทยาลัยฯ ก็ขอให้ติดตามสอบถามและฟังประกาศจากทางงานประชาสัมพันธ์ว่าทางงานต่างๆจะทำการนัดอีกครั้งเมื่อไหร่ขอให้นักเรียน นักศึกษา คอยใส่ใจและอย่าปล่อยปละละเลย วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก็จะเป็นวันเปิดเรียนวันแรกขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งใจและกายเพื่อมาศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่นะคะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีขอต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนคะ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ