ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา สอบสัมภาษณ์(สมัครรอบทั่วไป)เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 มีนาคม 2564 ปวช.เวลา 8.00น. ปวส.เวลา 13.00น.   

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบสมัครเพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2564 สมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2564 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กำหนดจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รายชื่อโควตาจากโรงเรียน สพฐ. รายชื่อโควตาจากโรงเรียน สพฐ (เพิ่มเติม1) (รายชื่อเพิ่มเติม2) รายชื่อโควตาภายในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  รายชื่อโควตาภายใน (เพิ่มเติม) รายชื่อยื่นสมัครโควตาด้วยตนเอง   

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563