ประกาศ

 video การเข้าสู่หน้าบัตรประจำตัว Online ที่เเสดง QR Code ขั้นตอนการสเเกน เช็คชื่อ เข้า ออก ของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563  

 ใบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา แบบรหัสคู่ แบบรหัสคี่ 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการตรวจสภาพ ลงทะเบียน ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ตรวจสอบบัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิ้กที่นี่ จะนำไปสู่เว็บไซด์งานทะเบียน เลื่อนลงมาดูด้านซ้ายมือ เมนูบัตรลงทะเบียนเลือก ช่าง ชั้นปี ที่เลื่อนระดับกดตรวจสอบและสั่งพิมพ์

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 1- 9 กรกฎาคม 2563 

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

สถิติเยี่ยมชม

324240