แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
207 หมู่ที่ 3 ตำบลนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
E - mail : LogisticsChontech@gmail.com
โทร 038 - 485202 ต่อ 164

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

82549