นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปีในพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ และสาขางานยานยนต์ไฟฟ้า รวมจำนวน 70 คน ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรั​ฐประชาชนจีน​ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


Logistics

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์