สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี สัมภาษณ์ผู้แทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษาสนับสนุนจากภาครัฐ ให้สัมภาษณ์ในรายการ 'EEC Insight' ในหัวข้อ 'การพัฒนาบุคลากรด้านระบบโลจิสติกส์และระบบราง' คือ นางสาวโสภา จันทร์ดอกดวง นางสาวปิ่นมณี ทำมุ่ง นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และนายจิรายุ พลูเกลี้ยง นักศึกษาแผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Logistics

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์