โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 สาขาเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย  30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0  สาขาเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย  30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Logistics

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์