งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
207 ม.3 ต.หนองชาก
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 038-485202 ต่อ 137

Email : ctcdatacenter@chontech.ac.th  

chontech@hotmail.com

QR Code Generator

กิจกรรม