งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
207 ม.3 ต.หนองชาก
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 038-485202 ต่อ 127

Email :  chontech@hotmail.com

กิจกรรม