การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ของครู ฝ่ายงานและแผนกวิชาต่าง ๆ ในวันที่ 21-22 เมษายน 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


datachon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ