ยินดีต้อนรับสู่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี : WELCOME TO ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL CHONBURI TECHNICAL COLLEGE
         

อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

207 ม.3 ต.หนองชาก
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร : 038-485202
 

 

กิจกรรม

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี