งานอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เลขที่ 207 ตำบลหนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 038-485202 

โทรสาร: 038-485205

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

11957