งานพัสดุ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เลขที่ 207 ตำบลหนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 038-485202 ต่อ 126

โทรสาร: 038-485205         

Gmail : technical.chon@gmail.com

กิจกรรม

บทความล่าสุด

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
สร้างโดย : Krunate
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 สอบปลายภาควิชาเขียนแบบเทคนิค การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย(โปรแกรม AutoCAD)
สร้างโดย : Krunate
การสอบมาตรฐานแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
สร้างโดย : Krunate
เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างโดย : AutoM
วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ครบรอบ 84 ปี
สร้างโดย : account62
อบรมพัฒนาตนเองด้านการตั้งค่าเครือข่ายตามมาตรฐานเครือข่าย Cisco CCNA ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างโดย : Tukta3J
นักเรียนชั้น ปวช.1/2 สแกนเข้ากลุ่มไลน์ วิชา นิวเมติกและไฮโดรลิกส์เบื้องต้น 2/2565
สร้างโดย : Kru_Pang689
นักเรียนชั้น ปวช. 3 สแกนเข้ากลุ่มไลน์ วิชาโครงงาน 2/2565
สร้างโดย : Kru_Pang689
มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งตามการใช้งาน
สร้างโดย : Witsanu8613
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสังคมฐานความรู้ (Knowledge Management - KM) กับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
สร้างโดย : Tukta3J