ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารโรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ติชม

สร้างโดย :


procurement

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ