ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
             

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โทรศัพท์ 038-485202-3  ต่อ 136

โทรสาร 038-485205

Email : dvtchontech@gmail.com

กิจกรรม

ประกาศงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ Online ) วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

11899