ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
             

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โทรศัพท์ 038-485202-3  ต่อ 136

โทรสาร 038-485205

Email : dvtchontech@gmail.com

活动

ประกาศงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

***ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน2564 และระบบทวิภาคี (วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00- 12.00 น.)

***ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.)

เว็บที่น่าสนใจ

统计数据浏览

37696