ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
             

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โทรศัพท์ 038-485202-3  ต่อ 136

โทรสาร 038-485205

Email : dvtchontech@gmail.com

活动

ประกาศงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เว็บที่น่าสนใจ

统计数据浏览

6568