านจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด บริเวณชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,507.00

ติชม

สร้างโดย :


procurement

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ