ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี : WELCOME TO CHONTECH-REGISTRATION
         
เบอร์โทร 038-485-202 ต่อ 129


บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ระกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

ระกาศ กำหนดการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566

ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2563

 

 

สถิติเยี่ยมชม

43871