ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี : WELCOME TO CHONTECH-REGISTRATION
         
เบอร์โทร 038-485-202 ต่อ 129


กิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (รอบทั่วไป 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

ระกาศ กำหนดการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566

ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2563

 

 

สถิติเยี่ยมชม

61647