ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Chonburi Technical College Industrial Artificial Intelligent Center

โทรศัพท์ : 038-485202-3 ต่อ 154

โทรสาร : 038-485205

Email : CTC_IAICenter@gmail.com

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PLC (Mitsubishi PLC)เบื้องต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3


 

ชั้น 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เลขที่ 207 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170