ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Chonburi Technical College Industrial Artificial Intelligent Center

โทรศัพท์ : 038-485202-3 ต่อ 154

โทรสาร : 038-485205

Email : CTC_IAICenter@gmail.com

เพื่อนสมาชิก