วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ถนนบ้านบึง-แกลง เลขที่ 207
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 038-485202-3
โทรสาร 038-485205
Email : saraban@chontech.ac.th
ออกแบบ และบริหารเว็บไซด์โดย
งานประชาสัมพันธ์

เพื่อนสมาชิก