เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก Depa คือ นายปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนแบบการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ นายวรฉัตร เดชโยธิน หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาวุโส นายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ EEC Automation Park เข้าเยี่ยมชมศูนย์โครงการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก Depa คือ นายปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนแบบการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ นายวรฉัตร เดชโยธิน หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาวุโส นายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์  ผู้อำนวยการ EEC Automation Park เข้าเยี่ยมชมศูนย์โครงการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ