เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบโล่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวรดีเด่น 25 แห่ง โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการ กอศ.)เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ของปี พ.ศ. 2564 และมอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยภายในงานได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีสถานศึกษาผ่านการประเมิน จำนวน 25 สถานศึกษา(สถานศึกษาต้นแบบ)และ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีรางวัลชมเชย ในการประเมินในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบโล่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวรดีเด่น 25 แห่ง โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการ กอศ.)เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ของปี พ.ศ. 2564 และมอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยภายในงานได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีสถานศึกษาผ่านการประเมิน จำนวน 25 สถานศึกษา(สถานศึกษาต้นแบบ)และ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีรางวัลชมเชย ในการประเมินในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ