เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ อีกด้วย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ อีกด้วย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ