อบรมชุดฝึก IIoT (Industrial Internet of Thing) By Sumipol Institute of Manufacturing Technology (SIMTec)

อบรมชุดฝึก IIoT (Industrial Internet of Thing) ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ EN 1/1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดย Sumipol Institute of Manufacturing Technology (SIMTec)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


aemon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์