เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณในการขนส่งทางราง ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง โดยมีคุณวสุวี เอื้อนจิตร บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด. ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมและอบรมระหว่างวันที่ 28-31 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณในการขนส่งทางราง ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง   โดยมีคุณวสุวี เอื้อนจิตร บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด. ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมและอบรมระหว่างวันที่ 28-31 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ