โครงการเขียนแผนธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มอบหมายให้นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขียนแผนธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง STEM วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

การเขียนแผนธุรกิจจะทำให้ทรายว่าควรจะลงมือดำเนินธุรกิจในเรื่องใดก่อน หลัง ทำให้ง่ายต่อการลงมือปฏิบัติ สามารถหาทางป้องกันแก้ปัญหา หรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีก่อนลงมือปฏิบัตินำไปเสนอต่อผู้ให้กู้หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อเข้าไปขอยืมเงินมาลงทุนประกอบธุรกิจ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ