โครงการ พัฒนาบุคลากรยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศึกษาดูงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการ พัฒนาบุคลากรยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศึกษาดูงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2565

ณ เกาะช้างพาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Aekkachai

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์