วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสังคมฐานความรู้ (Knowledge Manangement - KM) กับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสังคมฐานความรู้ (Knowledge Manangement - KM) กับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


aemon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์