เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสองเมือง กุดั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ประเภทอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสองเมือง  กุดั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้ 1.สาขาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาเขียนแบบเครื่องกล

-ทักษะงานกลึง,กัด,ตัดใส ชิ้นงาน ระดับ ปวช. –ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. 2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  -ทักษะมาตรวิทยา  ระหว่างวันที 1-7 พฤศจิกายน 2565 ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ