กิจกรรม เทคนิคชลบุรี เปิดบ้านสัมผัสงานช่าง '65 CHontech mini Open House 2022

เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มอบหมายให้นายวิทยา  แสนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม เทคนิคชลบุรี เปิดบ้านสัมผัสงานช่าง '65 CHontech mini Open House 2022 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์ศรีราชา จำนวน 55 คน 2022 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ จำนวน 35 คน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการตามนโยบายของว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 7 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ