โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ พ.ศ. 2566 ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Wasin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง