พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) ONE-EV

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

              นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

          นายนายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

          พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท องค์กรภาคเอกชน

      เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle)

      โดยนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี


      การจัดงานดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้อง กับความต้องการของสถานประกอบการ เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ นิทรรศการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการสัมมนา “การทำยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EV-Conversion”

สามารถ Download ไฟล์ภาพเพิ่มเติ่ม ได้ที่ >>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1br16HD4SvYtDvhP5m88XR0b6UYqUXyLI?usp=sharing

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Aekkachai

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์