">

ร่วมกิจกรรม FIX IT CENTER 'ซ่อม สร้าง เสริมสุข' ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง

ร่วมกิจกรรม FIX IT CENTER 'ซ่อม สร้าง เสริมสุข' ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง'>ร่วมกิจกรรม 'ซ่อม สร้าง เสริมสุข' ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 

        ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อมชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร และกิจกรรมจิตอาสา 'ซ่อม สร้าง เสริมสุข' บริการซ่อมเครื่องมื่อ เครื่องใช้อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชนบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


benya

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์