โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (e-Training) สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประทีป  จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก 2 ในการประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (e-Training) สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและตระหนักในบทบาทของครูฝึกในสถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรมไปยังครูฝึกในสถานประกอบการได้อีกด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


dvechontech

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ