โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมNEW GROWTH ENGINE มีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงทางรถไฟ และด้านระบบอาณัติสัญญาณ​ ระหว่าง วันที่ 16- 17 กุมภาพันธ์​ 2566 ณ สำนักงานภาคสนามโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายใต้ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปิดโครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเพื่อสมรรถนะสูง และศึกษาดูงานภาคสนาม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร​ ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมNEW GROWTH ENGINE มีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงทางรถไฟ และด้านระบบอาณัติสัญญาณ​ ระหว่าง วันที่ 16- 17 กุมภาพันธ์​ 2566 ณ สำนักงานภาคสนามโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายใต้ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ​ จาก บริษัท เอเอ็มอาร์เอเชียจำกัด (มหาชน)​ และบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง(1964) จำกัด ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เฉพาะด้าน พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร และการก่อสร้างสะพานขึงรถไฟ (Extradosed Bridge) แห่งแรกของประเทศไทย เชื่อมต่อโครงสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ