การประชุมเพื่อเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านทาง Facebook Live ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


assessment62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ