ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
       
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

TEL. 038-485202 ต่อ 135

รายงานการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2564-2568) : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

 

กำหนดส่งแฟ้มการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 

 สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือการประกันคุณภาพได้ที่ ดาวน์โหลดเครื่องมือ 

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี