ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
       
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

TEL. 038-485202 ต่อ 135

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

   

  กำหนดส่งแฟ้มการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประเด็นการประเมินตนเอง

  ได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

 upload ภาพใหญ่

สถิติเยี่ยมชม

13062

กิจกรรม