ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
       
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

TEL. 038-485202 ต่อ 135

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

 

กำหนดส่งแฟ้มการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

 

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประเด็นการประเมินตนเอง

  ได้ที่ ดาวน์โหลดเครื่องมือ 

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี