ประชุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประชุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายชองวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ