โครงการจัดประเมิณสมรรถนะของบุคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมิติคุณวุฒิวิชาชีพระดับ๑ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทำพิธีเปิดโครงการจัดประเมิณสมรรถนะของบุคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมิติคุณวุฒิวิชาชีพระดับ๑ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ