โครงการ พัฒนาศักยภาพบุลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อวิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม canva เพื่อการจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ - canva for AI

ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ทางศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพบุลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อวิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม canva เพื่อการจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ - canva for AI ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะการผลิตสื่อและสามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ได้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Tukta3J

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์